Daum카페 공지사항/이벤트 발표

카페 11주년 기념 이벤트 당첨자 발표

Daum카페 2010. 6. 22. 15:23

안녕하세요. Daum카페입니다.

 

2010년 5월 24일부터 2010년 6월 14일까지 진행된 <카페 11주년 기념 이벤트> 'Best 11 선발전'의 결과를 발표합니다.

발표에 앞서, Daum카페의 11주년을 축하해주시고 이벤트에 참여해 주신 모든 회원분들께 감사 인사를 드립니다.
정성스러운 사연과 사진들이 너무나 많았기에 당첨자 선정이 무척 어려웠습니다.

 

심사숙고하여 선발한 당첨자를 공개합니다.

 

☞ 이벤트 공지 바로가기

☞ 이벤트 카페 바로가기

 

> Event 1. 열혈회원 Best 11 당첨자    

Best 11 추천인 추천글  카페명
drn*** belle*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyG/339 비인두(비인강)암 극복 동행길
parkd*** buda1*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyG/108 목탁소리 지대방
ghd*** yea*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyG/438 방송대인의 이야기 
hansin630*** rp*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyG/318 무안중 제32회 
key-age*** awinterwit*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyG/418 인천 맛집 멋집
jh-2*** lunar*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyG/250 Michael Jackson's MOONWALKIDs
moon-_*** zhao-*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyG/49 소울드레서 (SoulDresser) 
3483*** daejinijja*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyG/421 한곳을 바라보는 우리[봉사, 헌혈]
con*** kyk*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyG/410 -♡ 리니지를 사랑하는 ♡-
pine3535*** jyoung1*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyG/363 대구경북싱글산악회(솔벗산악회) 
leganz*** gyuny*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyG/264 아이폰뽀개기

 

 

> Event 2. 정모사진 Best 11 당첨자   

당첨자 정모사진  카페명
00-_-*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyH/77 Club S.A.T 스노우보드(성남분당)
7142me*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyH/64 신장병 환우들을 위한 모임 
acar*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyH/313 초짜 바이올린
bansac*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyH/183 반려견 사랑카페
ljhkh*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyH/269 모놀과 정수
main*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyH/110 행복재테크
mr*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyH/20 휙할리 whick-harley
neon7*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyH/139 부산디카사랑 【ZEUS】
psjoo*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyH/35 Jeong-Ho's 구락부~♡ Team 11
sorich*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyH/327 소리치자 
yoji*** http://cafe.daum.net/cafe.anniversary/AeyH/16 노래방에 죽고산다 놀방파 

 

> Event 3. Daum카페를 11글자로 표현 당첨자   

당첨자

402*** godqhrdu*** jth5*** ny***
1202*** graysa*** jts*** pirates2***
3013*** gustnr9*** juju1*** ps7***
afr*** haeson*** jwr1*** pys0***
alsrudqo*** hjk1*** k.** qordb***
asa*** hjkim-0*** kang-jin2*** ra**
back8*** homeven*** khyang4*** rapa***
back*** hongdukpyo1*** kimas6*** redenvel***
beant*** hotju*** kimsh*** rhk***
bitna0*** hs0613a*** kmskms0*** sejj***
blacksta*** hwangja*** kyh*** sodnjst***
bsk*** hyangb*** ky*** stee***
cch970*** ilove*** leeb*** sukyung8***
chois*** imsajj*** leejiny2*** sunwa***
cl*** im*** lhoo*** the***
daum6*** ish1*** libra*** tnal***
dbsl*** jadan1*** lo** visa3***
ddrm*** james_dean*** love*** vndfb***
denjihw*** jhjang0*** love-yoo*** wlvodd***
dongchanz*** jiyounglove*** main4*** wwwlhj***
dudgh0*** jji*** mijin2*** xki***
eon*** jjjqqq*** mil*** xyeon***
ethj*** jjoo*** munn*** yarn0***
face*** jkdse*** mytkdtls*** yboyl***
go*** jkdse*** naralovew*** zktkshqk***

  

> 당첨되신 분들은 꼭 확인해 주세요!

 

- 영화예매권은 한메일을 통해 6월 말에 발송될 예정이니, 아이디에 문제가 없는지 미리 확인해주세요. 
- 정모지원금은 제세공과금을 제외하고 전달되며, 개별 안내에 따라 통장사본과 신분증사본을 전달해 주시길 바랍니다.
- 정모지원금과 문화상품권, 감사패는 개인정보 제공 동의 절차를 거친 후 7월 중에 전달됩니다.
  감사패의 경우 개인정보 취합 후 제작까지 시간이 소요될 수 있습니다.
- 이벤트 및 경품에 대한 안내메일이 발송될 예정입니다. 6월 30일까지 경품 안내 메일을 받지 못한 경우, Daum고객센터로 문의주세요.

  

11주년을 축하해주신 여러분들께 다시 한 번 감사의 말씀드리며, 앞으로도 Daum카페에 많은 관심과 사랑 부탁드립니다.
감사합니다.