Daum카페 공지사항/이벤트 발표

카페 18주년 이벤트 당첨자 발표

Daum카페 2017. 6. 9. 10:26안녕하세요. Daum카페입니다.

2017년 5월 25일부터 6월 4일까지 진행된

카페 18주년 이벤트 결과를 발표합니다.당첨되신 분들에게는 개별 당첨 메일이 발송되며,

기프티콘 발송은 당첨자 정보 수집 완료 일로부터

약 1-2주 정도 소요 될 수 있습니다.


참여해주신 모든 분들께

진심으로 감사드립니다.※  당첨 메일은 6월 9일~10일에 순차 발송될 예정이며,

당첨자 정보 입력 마감은 6월 14일까지 입니다.


당첨자분들께서는 당첨 메일내

"카페 18주년 이벤트 당첨 개인정보 수집 및 이용동의”

를 통해 해당 정보를 입력 부탁 드립니다.


해당 정보를 기간내에 입력해주지 않으시는 경우

기프티콘은 발송되지 않습니다.
치킨 기프티콘 당첨자 (180명)


u***

wy0***

e_***

fbrns***

leesl6***

dbwjd5***

yomojomo***

iamji***

kbi***

j_h_par***

skdia0***

nan-_-eu***

uo***

sy***

ph***

ilovejy0***

ju_0***

wac***

ace0***

na***

lova0***

kyurin0***

yaro***

jjy328***

thasl8***

tn***

wjdrma32***

imnothing9***

jrmin2***

iyr1***

hihi1***

chf0***

louis-***

blue8***

ems***

rmh0***

diana0***

jinsu-no***

chldbals0***

012h***

saqm***

amyz***

dkdba***

ljy89***

pil6***

palac***

starcand***

youi4***

991***

fantastic***

22947***

hyemi1***

oh8***

gyeok7***

dalli***

na_rae***

rkdwldms9***

ioil***

dasol6***

1wls***

7418520bang***

sangsuk1***

ji_min***

jjjeongeu***

rhdc***

gyuwon5***

freu***

bo***

ckz***

hanjh9***

jhyung***

wul5***

jy5***

lmy0***

jy0***

duswo7***

dh5***

zeus8***

from***

pqkrwl***

rin***

egg8***

gu4***

kupa***

0427yud***

bumju***

silver***

rangja9***

paulu***

musicianh***

sjih***

bloomingho***

alru***

sukmi8***

jueun1212.na***

leechh1***

ehddmsdl3***

andy***

gustj45***

jys***

hyog***

dk***

urban_flo***

haidih***

jgo2069.na***

gksgks***

tlcn-_-cjstk***

redyon***

cutyy***

kho5***

seojangwon0***

d5565062***

dngjg***

jsl***

jeaoon***

qkrtlsdud***

tneud4***

7dlgkw***

nij***

suingon***

borry***

smilesug0***

girls00***

wn***

sai***

h***

lunatic0***

cutadash0***

startju***

bumi2***

dj3***

jjh7***

sungji8***

jjs7396.na***

qkrghdqj***

kmskm***

jihee3***

ejdjtjel***

rhdaud1***

haemi1***

wdcj***

faith1***

cityi***

eunvel***

siheon0***

yoon2***

viva1***

fmlv4***

greenys1***

juyou031***

dmem***

6467***

djtndnjs0***

suhyu***

device***

loov***

3g***

dcdg6***

jan0***

wendyjan***

y***

buuuy***

chugyeong7***

wolfdr***

dotol***

you_me__z***

lyg1***

dgmii***

bnnn***

ckqjsgh2***

lenakat***

dlawltn3***

+luna***

e-ppi3***

9082***

tnwjd3***

hmsu***

yujin***

hyenee***

gmlwjd6***
참여글 중, 다음카페도 반해버린(♡)

센스넘치는 사행시를 소개합니다.1) jy5*** 님


: 다 모두 소중하다

: 음청 아낀다. 카페 속 우리의 추억들

: 카페에 차곡차곡 쌓여가는 우리의 기록

: 페지는 없다 끝까지 함께가자 다음카페2) starcand***님


: 다모임 시절을 지나

: 음악중심을 보던 중학생때부터

: 카시오페아라는 팬클럽을 시작으로

: 페인으로 만든 다음카페ㅋㅋ3) 3g***님


다: 다음카페 내 데이터 도둑놈아

음: 음식값보다 데이터비가 더 신경쓰여…

카: 카페 인기글 시간대 별로 보다가

페: 페인을 못면해요 내가…
재밌는 사행시로 즐거움을 주신

모든 분들께 다시 한번 감사드립니다.

(나배꼽어디갔지..)앞으로 19주년, 20주년, 30주년 

쭉 함께해요!+

18주년 이벤트는 아직 끝나지 않았어요.

조만간 맛있는 간식과 함께 카페 팀원들이

여러분을 만나러 갈 예정이니 기대해주세요~ :>


(푸드트럭 이벤트: http://cafe.daum.net/supporters/MdVI/7 )